tiistai 21. syyskuuta 2010

Voiko pedofiili viedä toisen ihmisen arvon?

ASIAA ITSETUNNOSTA

Rakkaudesta minuun -itsetuntokoulutukset ovat olleet suosittuja jo kolme vuotta. Pääasiassa pidän näitä koulutuksia vain kaikille avoimissa opistoissa, joissa jokaisen on mahdollista pienellä rahalla kohentaa omaa minäkuvaansa.
Itsetuntokoulutusten perusajatuksiin kuuluu, että jokainen ihminen on yhtä arvokas. Meillä on kaikilla samanlainen ydin, joka on yhtä kuin arvomme. Sen lisäksi meissä ja elämänpiirissämme on lukuisia tekijöitä, joiden mukaan muut arvottavat meitä. Tällaisia ytimen ulkopuolella olevia tekijöitä voivat olla mm. asemaan, ulkonäköön, taitoihin ja käyttäytymiseen liittyvät seikat.
Erehdymme usein arvottamaan itseämme näiden minäkuvaan olennaisesti liittyvien seikkojen perusteella. Silloin meiltä hämärtyy se tosiasia, että meillä on kaikilla sama ihmisarvo, jota kukaan ei voi meiltä viedä. Mitä paremmin hahmotamme tämän jo syntymässä saadun arvon, sitä vähemmän olemme riippuvaisia muiden mielipiteistä ja sitä harvemmin koemme tarvetta taistella omasta statuksesta.
Ja kyllä, tämän näkemyksen mukaan pedofiilit ja Hitler omaavat ihan saman ihmisarvon kuin kaikki muutkin. Toki voimme olla monta mieltä siitä, mitä he ovat saaneet aikaan omilla valinnoillaan.
Eräs mies protestoi kerran tällaista "ydinajattelua" vastaan. Hän sanoi, että pedofiili voi oikeasti päästä käsiksi toisen ihmisen ytimeen ja arvoon, jolloin uhrista tulee rampa lopuksi elämäänsä.
Olen eri mieltä. Pedofiilin uhri voi kadottaa käsityksen omasta arvostaan pitkäksikin aikaa, mutta oma arvo löytyy ja hahmottuu jälleen ajan, toipumisen ja mahdollisen terapian kautta, jos siihen löytyy motivaatiota.
Joku voi vakuuuttaa meille, että olemme vähempiarvoisia kuin toiset, mutta se kun ei vain ole totta.


1 kommentti: